fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನನ್ನ ಸಹಾಬಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಡಿರಿ

Leave a comment

ನನ್ನ ಸಹಾಬಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಡಿರಿ.” ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹೇಳಿದರು “ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೂ ಅವನ ಮೇಲಾಣೆ! ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉಹುದ್ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಆಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮುದ್ಹ್ ( ಕಿಲೊ)ಗೂ ಸಮವೆನಿಸಲಾರದು… ಅದರ ಅರ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡಾ…”

[ಬುಖಾರಿ]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s