fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನಮಾಝ್’ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ

Leave a comment

ಅಬೂ ಹುರೈರಾ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನ ಆಣೆ! ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಅದಾನ್ ಹೇಳಲು ಅಜ್ಜಾಪಿಸಬೇಕು. ಅದಾನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಮಾಮತ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿ ನಾನು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ನಮಾಝ್’ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವಿದೆಯೋ  ಅವನ ಆಣೆ! ಮಾಂಸದ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡು ಸಿಗುತ್ತದೆಂದೋ, ಆಡು ಅಥವಾ ದನದ ಎರಡು ಉತ್ತಮ ಕಾಲುಗಳು ಸಿಗುವುದೆಂದೋ ತಿಳಿದರೆ ಅವರು ಇಶಾ ನಮಾಝ್’ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವನು.  

[ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್]  

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s