fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನಾಜೂಕಾದ ಉತ್ತಮ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಧರಿಸುವುದು ಅಹಂಕಾರವೆನಿಸುವುದೇ

Leave a comment

ಹ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾಜೂಕಾದ ಉತ್ತಮ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಧರಿಸುವುದು ಅಹಂಕಾರವೆನಿಸುವುದೇ?” ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರಲ್ಲಿ [ಸ] ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವಾನು ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 

[ಇಬ್ನ್ ಮಾಜ]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s