fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು

Leave a comment

ಸುಮ್ರಾ ಇಬ್ನ್ ಜುನ್ದಬ್ (ರ)ರಿಂದ: ಪ್ರವಾದಿ (ಸ)ರವರು ಹೇಳಿದರು: ‘ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಹುನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಲಾಗಿವೆ: ಸುಬ್’ಹಾನಲ್ಲಾಹ್, ವಲ್’ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ವಾಲಾಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್, ವಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ ನಿನಗೇನೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ.”

[ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಇಬ್ನ್ ಮಾಜ]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s