fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್ ಮಾಡದಿರಲಿ

Leave a comment

ಇಬ್ನ್ ಮಸ್ಊದ್ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್ ಮಾಡದಿರಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸುವಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಸೂರ್ಯನ ಅಂಚು ಉದಯಿಸುವಾಗ ನಮಾಝ್’ನ್ನು ತೊರೆಯಿರಿ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಸ್ತಮಿಸುವ ತನಕ.  ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸುವಾಗ ನಮಾಝ್’ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡದಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಶೈತಾನನು ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. 

[ಮುತ್ತಫಕುನ್ ಅಲೈಹಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s