fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನ ನೋಡಬಯಸುವವರಿಗೆ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಯಾರಾದರೂ ಈ ಲೊಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನವನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ ಬಯಸುವುದಾದರೆ

ಇದಶ್ಯಂಸು ಕುವ್ವಿರತ್,

ಇದಸ್ಸಮಾಉನ್ ಫತರತ್, ಮತ್ತು

ಇದಸ್ಸಮಾಉಂಶಕ್ಕತ್

ಎಂಬ ಮೂರು ಸೂರಃಗಳನ್ನು ಪಟಿಸಲಿ. (ಈ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಕಾರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ). [ವರದಿ: ಇಬ್ನು ಉಮರ್]

[ತಿರ್ಮಿದಿ]    

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s