fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಜನರ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಿಕಟರಾಗಿರುವವರು “ಸಲಾಮ್”ನ್ನು ವ್ಯಾಪಕಗೊಳಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. [ಅಬೂ ದಾವೂದ್ (ಸಹೀಹ್)]

Leave a comment

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s