fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನೀವು ಊಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ

Leave a comment

ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ) ಹೇಳಿದರು: “ನೀವು ಊಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಊಹೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ವಾರ್ತೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡದಿರಿ. ಪರಸ್ಪರ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆದಕದಿರಿ. ಪರಸ್ಪರ ಅಸೂಯೆ ಪಡದಿರಿ. ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸರಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ.”

[ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್]        

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s