fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನೊಣದ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗವಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಮನವಿದೆ

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರದರೂ ಕುಡಿಯುವ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ನೊಣ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗವಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಮನವಿದೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ರಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s