fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿರಿ, ಭುಜಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೆರವಾಗಿರಿಸಿರಿ

Leave a comment

ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ರ] ಹೇಳಿದರು – ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿರಿ. ಭುಜಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೆರವಾಗಿರಿಸಿರಿ. ಎಡೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮ್ರದುವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಶೈತಾನನಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಯಾರು ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಪಂಕ್ತಿಗನ್ನು ಮುರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. 

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s