fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿಯವರ [ಸ] ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತಿತ್ತು

Leave a comment

ಬರಾಹ್’ರೊಂದಿಗೆ [ರ] ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು – ಪ್ರವಾದಿಯವರ [ಸ] ಮುಖ ಖಡ್ಗದಂತೆ ಹೊಳವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿತ್ತೇ? ಅವರು ಹೇಳಿದರು – ಅಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನಂತಿತ್ತು.    

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s