fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಮತ್ತು ಇಬ್ನು ಮರ್ಯಮರ ನಡುವೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಇಲ್ಲ

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಇಬ್ನುಮರ್ಯಮ್’ರಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಲ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಇಬ್ನು ಮರ್ಯಮರ ನಡುವೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಇಲ್ಲ.  

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು]  

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s