fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

Leave a comment

ಬರಾಹ್ ಬಿನ್ ಆಝಿಬ್ [ರ] ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರದವರಾಗಿದ್ದರು. ಎದೆ ಅಗಲವಾಗಿತ್ತು. ತಲೆಕೂದಲು ಕಿವಿಗಳ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೆಂಪು ಅಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ.  

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s