fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ವಿತರಕ ಮಾತ್ರ

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತಡೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಸಿಮ್ [ವಿತರಕ] ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಅರ್ಹರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಯುದ್ದ [ಜಿಹಾದ್]] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s