fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು “ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿ ದೆಯೋ ಅವನಾನೆಗೂ ಸತ್ಯ. ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಇಷ್ಟಪ ಡುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮಲಾರೂ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಲಾರದು”

Leave a comment

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s