fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಬಖೌರಾ (ಸುಂಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ) ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಮ ಜತೆ ಇಶಾ ನಮಾಝ್’ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು

Leave a comment

ಅಬೂ ಹುರೈರಾ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಬಖೌರಾ (ಸುಂಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ) ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಮ ಜತೆ ಇಶಾ ನಮಾಝ್’ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು.

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s