fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಬಹುಬೇಗನೇ ನಿಮಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಲಾಲಸೆ ಉಂಟಾಗುವುದು

Leave a comment

ಹ. ಅಬೂ ಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿ ಆಜ್ಜಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ: “ಬಹುಬೇಗನೇ ನಿಮಗೆ ನಾಯಕತ್ವ (ಪದಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ)ದ ಲಾಲಸೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಆದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ದಿನದಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅದರ ಆರಂಭವು ಉತ್ತಮವೆಂದೆಣೆಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದು.

[ಬುಖಾರಿ]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s