fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಬಿದ್‌ಅತ್ – ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರನು

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ(ಸ.ಅ)ರು ಹೇಳಿದರು- ಬಿದ್‌ಅತ್ ಮಾಡುವವನ ಉಪವಾಸ, ನಮಾಝ್, ಸದಕಾ, ಹಜ್ಜ್, ಉಮ್ರಾ, ಜಿಹಾದ್, ಫರ್ಝ್, ನಫ್‌ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರನು. ಅವನು(ಬಿದ್‌ಅತೀ) ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರದಬ್ಬಲ್ಪಡುವನೆಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದ ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ.

[ಇಬ್ನು ಮಾಜಃ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s