fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಭಯವುಂಟಾದರೆ

Leave a comment

ಅಲ್ಲಾಹನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಚನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅವನ ಕ್ರೋಧದಿಂದ, ಅವನ ದಾಸರ ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಶೈತಾನನ ದುರ್ಬೊಧನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಾಜರಾಗುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅಭಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
(ವರದಿ: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಅಮ್ರ್ [ರ] ರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ) [ಅಬೂ ದಾವೂದ್, ತಿರ್ಮಿದಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s