fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮರಣಾಸನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

Leave a comment

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದವರಿಗೆ (ಮರಣದಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ) ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ನು ಭೊಧಿಸಿರಿ.
(ವರದಿ: ಅಬೂ ಸಈದ್ ಖುದ್ರೀರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ) [ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s