fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಪೌರನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ

Leave a comment

ಮುಹಮ್ಮದ್  (ಸ) ಹೇಳಿದರು: ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ! ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಪೌರನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಕರವನ್ನು ಹೇರಿದರೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಅಂತ್ಯದಿನದಂದು ನಾನು ಅವನ ವಿರುದ್ದ ವಾದಿಸುವೇನು.”

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s