fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ) ಹೇಳಿದರು: “ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಗೇಣು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿದರೆ ಅಂತ್ಯದಿನದಂದು ಅದನ್ನು ಏಳು ಭೂಮಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಲಾಗುವುದು. [ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Leave a comment

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s