fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ಅವರ ನಮಾಝ್ ಅವರ ತಲೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗೇಣೂ ಉನ್ನತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Leave a comment

ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ಅವರ ನಮಾಝ್ ಅವರ ತಲೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗೇಣೂ ಉನ್ನತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಗೋತ್ರದ ಇಮಾಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕುಪಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಾಗ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಕೋಪಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಸೋದರರು.

[ಇಬ್ನು ಮಾಜಃ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s