fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಯಾರ ಪಾಲಿಗೂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಲ್ಲ

Leave a comment

ಸೌಬಾನ್ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಯಾರ ಪಾಲಿಗೂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಇಮಾಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ತನಗೊಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಅವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದನು. ಒಬ್ಬನು ಯಾರದೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ದ್ರಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಅವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದನು. ಒಬ್ಬನು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ನಮಾಝ್ ಮಾಡದಿರಲಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ತನಕ.  

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s