fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮೊದಲನೆಯ ನೋಟ ಕ್ಷಮಾರ್ಹವಾಗಿದೆ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿಯವರು [ಸ] ಹ. ಅಳಿಯವರೊಂದಿಗೆ [ರ] ಹೇಳಿದರು – ಓ ಅಲೀ! ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಮೇಲೆ ಎರಡೆನೇ ದೃಷ್ಟಿಹರಿಸಬೇಡ. ಮೊದಲನೆಯ ನೋಟ ಕ್ಷಮಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ನೋಟ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಲ್ಲ.

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s