fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಯಾರು ಓರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಲೌಕಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನ ಪರಲೋಕದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವನು

Leave a comment

ಹ.ಅಬೂ ಹುರೈರಾ (ರ) ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಯಾರು ಓರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಲೌಕಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನ ಪರಲೋಕದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವನು. ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವನು. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವನು. ಓರ್ವ ದಾಸನು ತನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೋದರನ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ತನಕ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿರುವನು. (ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವನು.) ಯಾವುದಾದರೂ ಜನಕೂಟವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಭವನಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಇಳಿಯದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಕರುಣೆ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಚರರು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿರುವ ದೇವಚರರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಕರ್ಮವು ತಡ ಮಾಡುವುದೋ ಅವನ ವಂಶವು ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಮಾಡಲಾರದು.

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s