fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಯಾವ ಕರ್ಮವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ?

Leave a comment

ಉಮ್ಮು ಫರ್ವಾ(ರ) ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರಲ್ಲಿ(ಸ) ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಯಿತು- ಯಾವ ಕರ್ಮವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಹೇಳಿದರು- ನಮಾಝನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. [ಅಹ್ಮದ್, ತಿರ್ಮಿದಿ, ಅಬೂ ದಾವೂದ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s