fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಅದ್ದಿನ್’ನ ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಆ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆಪ ತಡೆಯದಿರಲಿ

Leave a comment

ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ [ರ] ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಅದ್ದಿನ್’ನ ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಆ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆಪ ತಡೆಯದಿರಲಿ. ಸಹಾಬಿಗಳು ಕೇಳಿದರು – ನೆಪವೆಂದರೇನು? ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಭಯ ಅಥವಾ ರೋಗ. ಅವನು (ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ) ಮಾಡಿದ ನಮಾಝ್ ಅವನಿಂದ ಸ್ವೀಕ್ರತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್, ದಾರಕ್ನುತಿ] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s