fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಹೊರಳಾಡಿದರೆ

Leave a comment

ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಆರಾಧಿಸಲರ್ಹರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಏಕೈಕನೂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಆಕಾಶಗಳ, ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆಯಿರುವುದರ ಪ್ರಭುವೂ, ಪ್ರಯಾಪಶಾಲಿಯೂ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
[ಹಾಕಿಮ್ ತನ್ನ “ಮುಸ್ತದ್ರಕ್”ನಲ್ಲಿ ಆಯಿಶಾರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s