fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ವಿತ್ರ್ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ರಾತ್ರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ರ್ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಅಂತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿತ್ರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. [ವರದಿ: ಆಯಿಷಾ (ರ)]

[ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s