fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ವುಝೂವಿನ ನಂತರದ ದುಃಆದ ಅರ್ಥ

Leave a comment

ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಆರಾಧ್ಯರಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಏಕನು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಭಾಗಿಗಳಿಲ್ಲ.
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಮಹಮ್ಮದ್ [ಸ] ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸರೆಂದೂ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೆಂದೂ ನಾನು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುತ್ತೇನೆ.
[ಮುಸ್ಲಿಮ್]
ಹೇ ಅಲ್ಲಾಹ್! ನನ್ನನ್ನು ತೌಭಾ (ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವವರಲ್ಲಿ) ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸು. 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s