fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಭಯಪಟ್ಟರೆ

Leave a comment

ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.(ಅಬೂ ಮೂಸಾರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ) [ಅಬೂ ದಾವೂದ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s