fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮರಣ ಬಯಸಬಾರದು

Leave a comment

ಅನಸ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು ತನಗೆದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಯಾರೂ ಮರಣವನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಹೇಳಲಿ: ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಜೀವನವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸು. ಮರಣವೇ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸು.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ರೋಗಿಗಳು]  

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s