fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲು

Leave a comment

ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಿನ್ನ ಹರಾಮ್’ಗೆ ಬದಲು ನಿನ್ನ ಹಲಾಲ್’ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪರ್ಯಾಪ್ತಗೊಳಿಸು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೊರತಾಗಿರುವವರ ಬದಲು ನಿನ್ನ ಜೌದಾರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸು.
(ಅಲೀ ಬಿನ್ ಅಬೀ ತಾಲಿಬ್’ರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ) [ತಿರ್ಮಿದಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s