fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಸುದ್ದಿಯ ನಿಖರತೆ

Leave a comment

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ದುಷ್ಟನೊಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದರೆ ಆ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರಿ. (ತಪ್ಪಿದರೆ,) ನೀವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾದೀತು.

[ಕುರಾನ್, 49: 6]

 

ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅರ್ಥಹೀನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಗೆ ಮಾರಕ.

 

ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ

 

ಯಾರಿಗೂ, ಯಾವ ಸಮುಹಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s