fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು

Leave a comment

ಉಮ್ಮು ಶರೀಕ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿಯವರು [ಸ] ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಬ್ರಾಹೀಮರ [ಅ] ವಿರುದ್ದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಊದುತಿತ್ತು. ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.   

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s