fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಡವರು

Leave a comment

ಇಮ್ರಾನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಿನ್ ಹುಸೈನ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ನಾನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು [ಬಹುಶಃ ಮಿಹ್ರಾಜ್ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ] ಕಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಡವರಾದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ  ನರಕವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ರಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s