fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಪಸರಿಸಿದ್ದು ಕತ್ತಿಯಿಂದ?

Leave a comment

ಬಲಪ್ರಯೋಗವು ಇಲ್ಲದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹಬ್ಬಿದ್ದು ಖಡ್ಗದಿಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸತ್ಯಸಂಧವಾದ, ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ಬೋಧನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದೆಂದು ಈ ಕೆಳಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

 

1. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂದರೆ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ:-

 ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂಬುದು ಸಲಾಮ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದುದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಶಾಂತಿ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಓರ್ವನು ತನ್ನ ಇಚ್ಚೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓರ್ವನು ತನ್ನ ಇಚ್ಚೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮ್.

 

2. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ:-

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕದಡುವ ಜನರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಲಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇದರಿಂದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯ, ಎಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧವಿರುವ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಬೇಕಾದುದು ಕೇವಲ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

 

3. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಾದ De Lacy O’Leary ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:-

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹಬ್ಬಿದ್ದು ಖಡ್ಗದಿಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿ De Lacy O’Leary ತನ್ನ Islam at the cross road ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಪುಟ 8) ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ:

History makes it clear however, that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races is one of the most fantastically absurd myth that historians have ever repeated.

 ಮತಾಂಧ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಗೈದರು ಮತ್ತು ಖಡ್ಗದ ಮೊನೆಯಿಂದ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು ಎಂಬ ದಂತಕಥೆಯು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸದಾ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ಇತಿಹಾಸವು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ.

 

4. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸ್ಪೈನ್ ದೇಶವನ್ನು 800 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು:

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸ್ಪೈನ್ ದೇಶವನ್ನು 800 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಸ್ಪೈನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜನರನ್ನು ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸಲು ಎಂದೂ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಿಲುಬೆಯೋಧರು (Christian Crusaders) ಬಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದರು. ಅದಾನ್ (ನಮಾಝ್‌ಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕರೆ)ಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೀಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

 

5. 14 ಮಿಲಿಯ ಅರಬರು ಅನುವಂಶಿಕ  ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ:

1400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅರೇಬಿಯಾದ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಂಚರು ಆಳಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರು 1400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಆದರೆ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 14 ಮಿಲಿಯ ಅನುವಂಶಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಅರಬ್ ಕ್ರೈಸ್ತನೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

 

6. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80 ಶೇಕಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿದ್ದಾರೆ:

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾರತವನ್ನು ಸರಾಸರಿ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರನನ್ನೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಮತಾಂತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹಬ್ಬಿದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

 

7. ಇಂಡೋನೇಶ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಶ್ಯಾ:

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮರಿರುವ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇಂಡೋನೇಶ್ಯಾ. ಮಲೇಶ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ: ಯಾವ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೈನ್ಯವು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸಲು ಇಂಡೋನೇಶ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಶ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು?

 

8. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ:

ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ನಾನು ಪುನಃ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ: ಇಸ್ಲಾಮ್ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹಬ್ಬಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೋದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೈನ್ಯ ಯಾವುದು?

 

9. ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್:

 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ತನ್ನ Heroes and Hero worship ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಖಡ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

The sword indeed, but where will you get your sword? Every new opinion, at its starting is precisely in a minority of one. In one man’s head alone. There it dwells as yet. One man alone of the whole world believes it, there is one man against all men. Then he takes a sword and try to propagate with that, will do little for him. You must get your sword! On the whole, a thing will propagate itself as it can.

ಖಡ್ಗವಾಗಿತ್ತು ನಿಜ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯುವೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅದರ ಆರಂಭ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ. ನಂತರ ಅವನು ಖಡ್ಗವನ್ನೆತ್ತಿ  ಖಡ್ಗದ ಬಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಯೋಜನಪಡುವುದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು! ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಖಡ್ಗ.

 

10. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರವಿಲ್ಲ:

 

ಯಾವ ಖಡ್ಗದಿಂದಾಗಿತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹಬ್ಬಿದ್ದು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಖಡ್ಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಳಿಯಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಲಾತ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವು ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. [ಕುರ್‌ಆನ್, 2: 256]

 

11. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯ ಖಡ್ಗ:

 ಅದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಖಡ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮನಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಖಡ್ಗ. ಕುರ್‌ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

ಯುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾರ್ಗದೆಡೆಗೆ (ಜನರನ್ನು) ಆಹ್ವಾನಿಸು. ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತರ್ಕಿಸು.

[ಕುರ್‌ಆನ್, 16: 125]

 

12. 1934ರಿಂದ 1984ರವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ:

Reader’s Digest ‘Almanac’ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ 1934ರಿಂದ 1984 ರವರೆಗಿರುವ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡವಾರು ವೃದ್ಧಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಲೇಖನವು The Plain Truth ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 235% ವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವು ಕೇವಲ 47% ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ: ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಯಾವ ಯುದ್ಧವು ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತ್ತು?

 

13. ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮ್:

 ಇಂದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮವು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರನ್ನು ಬಲವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಡ್ಗವಾದರೂ ಯಾವುದು?

 

14. Dr. Joseph Adam Pearson:-

Dr. Joseph Adam Pearson ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

People who worry that nuclear weaponry will one day fall in the hands of the Arabs, fail to realize that the Islamic bomb has been dropped already, it fell the day MUHAMMED (pbuh) was born.

ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರವು ಒಂದಿನ ಅರಬರ ಕೈಗೆ ದೊರಕಬಹುದು ಎಂದು ಮರುಗುವ ಜನರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರವರು ಜನಿಸಿದಂದೇ ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ.

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s