fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅದ್ಬುತ ಕಂಡರೆ ಅಥವಾ ಆಲಿಸಿದರೆ

Leave a comment

ಸಬ್’ಹಾನಲ್ಲಾಹ್

ಅಲ್ಲಾಹನ ಪರಿಪಾವನತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ
[ವರದಿ: ಉಮ್ಮು ಸಲಮಾರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ] [ಬುಖಾರಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s