fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಹೃದಯದ ಮಲಿನತೆ

Leave a comment

ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ[ಸ]ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ;
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಸಪಿಂಡವಿದೆ. ಅದು ಉತ್ತಮವಾದರೆ ಇಡೀ ದೇಹವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಟ್ಟರೆ ಸಮಗ್ರ ದೇಹವು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತಿಳಿಯಿರಿ, ಅದು ಕ್ವಲ್ಬ್ (ಹೃದಯ) ಆಗಿದೆ.
[ಮುಸ್ಲಿಮ್]
ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ಹಜರ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ;
“ಈ ಹದೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬೆಕೆಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
[ಫತ್ಹುಲ್ ಬಾರಿ ೧೨/೨೮ ನೋಡಿರಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s